Manipulacja i automatyzacja

Dążenie do najwyższych osiągnięć

 

Nasze zautomatyzowane rozwiązania składowania i komisjonowania umożiwiają znaczne oszczędności przy przeładunku zasobów towarowych.

 


Stopień automatyzacji może zostać dostosowany do procesów produkcji, wykończenia i dystrybucji – aż do systemów w pełni automatycznych, z użyciem robotów.

Zastosowania/towary

Pojazdy Spływ materiału
  Narzędzia
Elektronika Składowanie w kontrolowanych warunkach
  Rozwiązania specjalne transportu
Chemia, farmacja Systemy z użyciem robotów
  Bezpieczeństwo procesów
  Klimatyzacja i czystość pomieszczeń
Składowanie, dystrybucja W pełni zautomatyzowane sortowanie wstępne
Budowa maszyn Magazyn buforowy
  Narzędzia
  Ładowanie części
Szpitale Bezpieczne, w pełni automatyczne systemy wielopiętrowe