Składowanie

Wzorzec magazynowania

Składowanie

Wzorzec magazynowania

Cokolwiek jest składowane – niezawodny i efektywny system składowania i udostępniania znacząco redukuje zapotrzebowanie na personel i koszty składowania. Niezależnie od tego, czy system pracuje ręcznie, czy automatycznie.

 


Wszystkie nasze systemy pionowe i poziome działają zgodnie z zasadą „towar do osoby“, która pozwala zminimalizować czas oczekiwania i drogę.

Zastosowania/towary

Uniwersalne Składowanie drobnych części
  Ochrona ppoż.
Pojazdy Magazyn buforowy
  Magazyn narzędzi
Elektronika Składowanie części składowych
  Składowanie płytek i obudów
  Magazyn kabli i drutów
Chemia, farmacja Klimatyzacja
  Obróbka próbek
  Magazyn materiałów sypkich
  Ochrona przed wybuchem
Budowa maszyn Magazyn narzędzi
  Magazyn buforowy
  Materiał surowy
  Półwyroby
Naprawy Części zamienne
  Narzędzia
Szpitale Klimatyzacja
  Lekarstwa