Budowa maszyn

Być mocnym, pozostać mocnym. Po prostu.

Wszystko dobrze: z Kardexem podnosicie Państwo wydajność i oszczędzacie powierzchnie magazynowe, tworzycie także swobodę manewru na przyszłość.

Tematy obniżki kosztów i podniesienia efektywności są bardzo aktualne. Zaostrza się międzynarodowa konkurencja w zakresie technologii, presja konkurencyjna narynku światowym rośnie. Przede wszystkim przedsiębiorstwa średniej wielkości są zmuszone przenieść miejsca pracy do „tańszych krajów“. Trendowi temu może przeciwdziałać tylko ten, kto nie tylko obniża koszty, lecz jest także w stanie poprawić serwis i jakość.

 

 

Klucz znajduje się w logistyce

Więcej świadczeń, jeszcze więcej serwisu, najwyższa jakość – po niższych kostztach? Jest to wyzwanie, któremu można sprostać przez wzrost skuteczności. Opłaca się spojrzenie na wewnętrzne procesy logistyczne, gdyż w branży budowy maszyn ok. czterech procent kosztów ma związek z logistyką, jak twierdzi grupa stowarzyszenia VDI d.s. techniki wydobywczej, przepływu materiału, logistyki. Właśnie tu zaczyna się praca ekspertów Kardexu: sprawdzamy przebieg procesów w zakładzie, strategie produkcji i składowania oraz formy organizacji, pomagając zoptymalizować całość procesu pracy, od dostawców do poszczególnych stanowisk roboczych w zakładzie.Swoboda manewru a sukces

Składowanie, buforowanie, udostępnianie materiału, części i narzędzi: dzięki perfekcyjnemu zazębianiu się procesów logistycznych inhouse i inbound Kardex pomaga wykorzystać ważny potencjał racjonalizacji. Najważniejszą myślą przewodnią jest dla nas maksymalna dyspozycyjność przy minimalnych kosztach składowania i transportu: opracowujemy kompletne rozwiązania systemowe, które można włączyć także do kompleksowych procesów. Państwa korzyści: nie tylko oszczędzacie powierzchnię w magazynie i na produkcji, lecz także zwiększacie bezpieczeństwo procesów i przejrzystość. W ten sposób tworzymy pole do manewru, abyście mogli się Państwo koncentrować na tym, co zapewnia Wam sukces: projektowanie dojrzałych koncepcji technicznych dla klientów.
 
OK