Automotive - PRZECHOWYWANIE I WYDAWANIE PASZPORTÓW

Oszczędność miejsca na podłodze. Zmniejszenie liczby etatów. Maksymalne bezpieczeństwo. Połączenie z systemem nadrzędnym linii Air China.Air China Ltd to chiński narodowy przewoźnik, członek Star Alliance – największego na świecie sojuszu linii lotniczych i ofi cjalnego partnera olimpiady w Pekinie w roku 2008. Air China odpowiada za loty specjalne podczas zagranicznych lotów chińskich przywódców oraz gdy przywódcy oraz członkowie rządów innych Państw odwiedzają Chiny. Ta odpowiedzialność pokazuje wyjątkowy status fi rmy jako przewoźnika narodowego.

Pobranie prospektu


 
OK