Chemical Pharmaceuticals - SKUTECZNE POBIERANIE ULOTEK INFORMACYJNYCH

Izraelska fi rma TEVA należy do 25 największych fi rm farmaceutycznych na świecie i jest liderem na globalnym rynku lek.w generycznych. Przemysł farmaceutyczny tradycyjnie odgrywa ważną rolę w życiu gospodarczym na Węgrzech. TEVA zaangażowana jest we wszystkie obszary usług związanych z opieką zdrowotną w kraju, w tym usługi oferowane dla szpitali, aptek, sektora hurtowej sprzedaży lek.w i sprzedaży pomocy terapeutycznych. TEVA obsługuje centrum składowania i pakowania w węgierskim mieście Debreczyn.Podstawowe zalety systemu

  • Poprawa efektywności: czas pobierania jest około dziesięć minut krótszy dla każdej linii zamówienia
  • 60 % więcej przestrzeni do magazynowania na tym samym poziomie
  • Większa elastyczność dzięki możliwości pobierania różnych ilości ulotek informacyjnych
  • Bezpieczne składowanie i ochrona od wpływów z zewnątrz
  • Otwarcie na dalszą integrację z programem softwarowym

Pobranie prospektu


 
OK