Chemicals/Pharmacy - PRZECHOWYWANIE STERYLNYCH IMPLANTÓW

Kategoria C pomieszczenia czystego. Panele wykorzystywane w pomieszczeniach czystych są zgodne z wytycznymi GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna). Wymagane kwalifi kacje, takie jak FAT i SAT.Nycomed to działająca na całym świecie fi rma farmaceutyczna o tradycjach sięgających XVIII wieku.Nycomed er en verdensomspændende farmaceutisk virksomhed med traditioner langt tilbage. W historii fi rmy było wiele produktów i innowacji, które stworzyły podstawę sukcesu ekonomicznego i dzisiejszego statusu lidera rynku. Dwa produkty wytwarzane przez Nycomed Austria – nakładki kolagenowe TachoComb® oraz TachoSil® są wykorzystywane w zastosowaniach medycznych do kontrolowania krwawienia i uszczelniania tkanek podczas operacji chirurgicznych.

Pobranie prospektu


 
OK