Electronics - PRZECHOWYWANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH I KOMPONENTÓW

Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi i wyprodukowany w wersji odpornej na wyładowania elektrostatyczne. Obszar dostępu wyposażony w funkcję wybranej bramki ze specjalną uszczelką minimalizującą straty „drogiego“ suchego powietrza. Prawie bezgłośna praca.Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG to międzynarodowa fi rma oferująca rozwiązania z zakresu pomiarów, informatyki i urządzeń pomiarowych. Od 70 lat grupa Rohde & Schwarz z siedzibą w Monachium projektuje, produkuje i sprzedaje rozwiązania do komunikacji, systemy informatyczne i pomiarowe, koncentrując się głównie na systemach radiowych dla telefonii komórkowej, bezprzewodowych systemach radiowych, ogólnej technologii pomiarowej oraz technologii pomiarowej o wysokiej częstotliwości, systemie monitorowania i znajdowania pozycji, komunikacji radiowej i systemach do zabezpieczania komunikacji. Rohde & Schwarz ma przedstawicielstwa w ponad 70 krajach i w roku fi nansowym 2003/2004 wygenerowała sprzedaż w wysokości 941 mln Euro. Obecnie zatrudnia około 8.150 pracowników na całym świecie.

Pobranie prospektu


 
OK