Electronics - PRZECHOWYWANIE I KOMPLETACJA MAŁYCH CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH

Zwiększenie przestrzeni magazynowej o 40%. Bardziej efektywne procesy. Krótsze czasy dostępu.Firma Frühauf GmbH w St. Pölten, w Austrii jest producentem systemów elektrycznych i sterujących. Ta założona w roku 1984 fi rma zatrudnia około 60 osób. Jej specjalizacją jest dystrybucja energii, poddane próbom typu rozdzielnice, automatyka oraz zakłady uzdatniania wody pitnej i oczyszczalnie ścieków.

Pobranie prospektu


 
OK