Electronics - SUCHE MAGAZYNOWANIE WYPOSAŻENIA

Szybki dostęp do części zamiennych. Zabezpieczenie elementów przed wilgocią dzięki systemom osuszającym. Porządek i przejrzystość na magazynie.Shanghai Electric High Voltage Industrial Co., Ltd. (SEHVIC) jest spółką przedsiębiorstwa Shanghai Extra High Voltage Power Transmission Company (SMEPC). Podstawą działalności biznesowej SEHVIC są projekty renowacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej o mocy 220 kV lub większej, jak również naprawy, odbiory oraz konserwacja wyposażenia sieci elektroenergetycznych.

Pobranie prospektu


 
OK