Machinery - MAGAZYNOWANIE BUFOROWE PÓŁPRODUKTÓW

VDL Groep jest międzynarodowym przedsiębiorstwem koncentrującym się na rozwoju, produkcji i sprzedaży półproduktów, autobusów, autokarów i innych wyrobów gotowych. Grupa obejmuje w sumie 81 fi rm działających w 18 krajach, zatrudniających ponad 9.100 osób. VDL ETG w Almelo, Holandia, realizuje integrację systemową podsystemów mechatronicznych i modułów dla OEM w zakresie zaawansowanych dóbr kapitałowych oraz jest aktywna na polu mechanizacji produkcji. Jako dostawca systemu, VDL ETG obejmuje łańcuch wartości począwszy od wspólnej inżynierii, poprzez produkcję części, skończywszy na montażu i testach.  • Obniżona ilość błędów procesu kompletacji
  • Ulepszona integracja składowania, produkcji i montażu
  • Optymalizacja procesu kompletowania (z 5 do 3 dni)
  • 585 m² przestrzeni do składowania na 42 m²
  • Osobne procesy kompletowania i składowania, zapewniające maksymalną elastyczność
  • Schludny i reprezentatywny wygląd w czasie audytów przy składaniu ofert

Pobranie prospektu


 
OK