Machinery - MAGAZYNOWANIE MAŁYCH CZĘŚCI

Duża liczba małych części magazynowanych na małej powierzchni. Zwiększona szybkość obsługi. Spadek zapotrzebowanie na transfer zapasów w obrębie magazynu.Firma Knorr-Bremse Railway Vehicle Systems Hungary Ltd jest dominującym graczem w branży transportu kolejowego na świecie. Jej profesjonalne układy hamulcowe zapewniają liczne innowacje w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.


Aby zaspokoić stale rosnące potrzeby klientów, fi rma otworzyła nowy zakład w Budapeszcie w 2010 roku. Wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych wzrosła także ilość magazynowanych produktów. Bazując na wcześniejszych pozytywnych doświadczeniach, fi rma Knorr-Bremse zdecydowała się na zakup kolejnych maszyn Shuttle XP, w wyniku czego liczba tych urządzeń wzrosła do 15.

Pobranie prospektu


 
OK