Maintenance - PRZECHOWYWANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Taka sama ilość towarów na 5% dotychczas zajmowanej powierzchni daje miejsce na więcej stanowisk biurowych. Stuprocentowa dokładność dostępu dzięki zastosowaniu wskazówek dla operatora z użyciem technologii pick-by-light.Centrum serwisowe samochodów ciężarowych Volvo w Oslo jest największym warsztatem naprawczym samochodów ciężarowych i autobusów Volvo w okolicach Oslo w Norwegii. Warsztat naprawczy ma 16 linii do obsługi klientów. Pakiety wsparcia oraz serwisowe Volvo są istotną częścią działalności fi rmy, ponieważ oferują właścicielom samochodów ciężarowych i autobusów Volvo najlepszą przewidywalność i efektywność. Dlatego logistyka części zamiennych stanowi największy czynnik generujący wartość w działalności fi rmy. Działy sprzedaży nowych i starych samochodów ciężarowych znajdują się w tym samym budynku.

Pobranie prospektu


 
OK