Warehouse & Distribution - DYSTRYBUCJA NARZĘDZI

10% większa pojemność magazynu na tej samej powierzchni. 99%-owa dokładność pobrań dzięki zastosowaniu „pick-to-light“. 500 wierszy zamówień na godzinę. 70% mniej zasobów ludzkich.Karl-Heinz Arnold GmbH produkuje i sprzedaje precyzyjne narzędzia do różnego rodzaju obróbki maszynowej. Rosnący eksport oraz ciągły wzrost liczby produktów wymusił reorganizację dystrybucji produktów.

Pobranie prospektu


 
OK