Warehouse & Distribution - SZYBKIE DOSTAWY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Zwiększenie wydajności o około 20%. Około 8.000 skompletowanych zamówień dziennie dzięki połączeniu różnych strategii kompletacji. Integracja 19-metrowego systemu Shuttle XP 250 na trzech piętrach budynku.Firma ALSO Schweiz AG jest częścią Grupy ALSO, która działa w dwuna- stu europejskich krajach i jest sklasyfikowana na trzecim miejscu w swoim sektorze. ALSO jest dystrybutorem rozwiązań z zakresu teleinformatyki, specjalizującym się w technologii informatycznej i elektronice rozrywko- wej. ALSO jest też liderem rynku w Szwajcarii, gdzie współpracuje z wszystkimi ważniejszymi producentami sprzętu i oprogramowania oraz do- starcza usługi o wartości dodanej związane z serwerami wysokiej klasy, rozwiązaniami z zakresu przechowywania i bezpieczeństwa oraz sieciami.

Pobranie prospektu


 
OK