Elektronika

Państwo mają ambicje, my odpowiedzi

Małe, ale ważne: wrażliwe części elektryczne stawiają pod względem składowania bardzo szczególne wymagania, które można spełnić dzięki naszym rozwiązaniom.

Nieważne, czy chodzi tu o części, komponenty, półwyroby, o międzyskładowanie, składowanie krótko- lub długoterminowe, o zautomatyzowany magazyn drobnych części w łańcuchu dostaw czy o magazyn wysyłkowy. Mamy odpowiedzi na Wasze pytania. Uwzględniamy przy tym aspekty chemiczne, fizyczne i biologiczne. Zarówno w przemyśle półprzewodników jak w obróbce elektroniki. Adekwatnie do Państwa sytuacji.

 

Lepsze opanowanie procesów

 

Szczególnie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym wymagana jest dziś elastyczność: wyroby są coraz bardziej różnorodne i złożone. Wymiary artykułów są natomiast coraz mniejsze i trudniejsze do manipulowania. O powodzeniu lub niepowodzeniu decyduje w dużym stopniu sytuacja time-to-market. Zrozumiałe jest więc, że wiele przedsiębiorstw zadaje sobie pytanie, jak można dalej zoptymalizować wewnętrzne procesy. Dlatego celowo zajmujemy się centralnym punktem produkcji, sterowaniem przepływu materiału. Państwa przyszły sukces zależy od wydajności systemów logistcznych. Mówiąc konkretnie: nasi specjaliści pomogą Państwu w jeszcze bardziej elastycznym, precyzyjnym i mocnym przepływie materiału i tym samym oprogramowania procesu pracy. Dotyczy to dzisiejszych i przyszłych wymogów.

 

Wszystko pod kontrolą

U nas nawet pyłek nie ma szans: gwarantujemy optymalne warunki, np. w magazynie części drobnych pod względem klimatu, czystości, ochrony ESD ifunkcjonalności. W ten sposób nieograniczony czas składowania przy względnej wilgotności poniżej 5% – tym samym spełnienie warunków JEDEC – dziecinnie proste. Urządzenia produkcyjne potrzebują wysoce dyspozycyjnego, zautomatyzowanegosystemu logistycznego doprowadzającego materiał i zmagazynować półwyroby oraz wyroby gotowe.

 

Szybsza produkcja, szybsza dostawa

Sucha atmosfera, temperatura pod kontrolą, pomieszczenia czyste, lub kombinacja tych czynników przy składowaniu: wszystko to można zrealizować nawet w bezpośrednim otoczeniu produkcji. Jest to dla Państwa wielka korzyść, gdyż w ten sposób znacznie przyspiesza się dostęp do części, czasy obróbki na maszynach mogą być utrzymane.
 

 

Bezpieczeństwo w ważnych kwestiach

Kto, co, kiedy, jak? Odpowiedź na te pytania może być w pewnych sytuacjach bardzo ważna. Dzięki dokładnemu zapisowi, dokumentacji i regulacji wszystkich ważnych procesów oraz systemów przez Kardex monitorowanie jest w każdej chwili gwarantowane.

 

Programy

Jaki pożytek przynosi choćby najlepszy sprzęt bez wydajnych programów w inteligentnej sieci? Dzięki systematycznemu powiązaniu ważnych procesów wewnętrznych stwarzamy warunki większej wydajności, przejrzystości i elastyczności, a tym samym Państwa sukcesu na dłuższą metę.

 
OK