Pojazdy samochodowe

Lepsze zarządzanie ruchem – optymalizacja magazynu

Maksymalna zdolność dostawcza, mniej przestojów, niższe stany: pokażemy Państwu, jak efektywniej stosować zasoby dzięki dynamicznym rozwiązaniom magazynów i sprawić, by klienci byli bardziej zadowoleni.

Coraz krótsze cykle produktu, coraz bardziej kompleksowe procesy produkcyjne, krótsze czasy zadane. Rosnące wymagania jakości, presja na koszty: wyzwania w branży samochodowej są ogromne. Kto chce się utrzymać na rynku jako dostawca, musi jak najekonomiczniej stosować swoje możliwości i zasoby magazynowe. Właśnie tutaj współpraca z Kardexem przyniesie Państwu decydujące korzyści: intralogistyka udostępnia większy potencjał oszczędności i racjionalizacji niż inne działy! Wysoka dyspozycyjność przy najniższych z możliwych kosztach transportu i składowania jest dla nas najważniejszą myślą przewodnią: opracowujemy kompletne rozwiązania systemów techniki przepływu materiałów oraz obszerne koncepcje zaopatrzenia i usuwania. Korzyścią dla Państwa jest nie tylko oszczędność powierzchni magazynowej i produkcyjnej, lecz także zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości procesów.

 

 

Zapewniamy Państwu przyszłość

Rosnąca ilość wariantów i postępujące zmniejszanie produkcji własnej u producentów wyrobów gotowych wymagają rozwiązań logistycznych, gwarantujących czybkość, elastyczność, bezpieczeństwo zaopatrzenia i monitorowanie. Do tego dochodzą często żądania OEM-ów, aby wzorować się na ich wewnętrznych procesach. Dokładnie w tym miejscu włączają się nasi specjaliści: przez inteligentne ukierunkowanie Państwa struktur logistycznych i produkcyjnych wspieramy integrację procesów biznesowych, wzmacniamy Państwa pozycję w sieci dostawców i pomagamy, z powodzeniem reagować na wymagania rynku.

 

 

Sprytne zarządzanie częściami zamiennymi

Rosnąca wielość wariantów stawia także nowe zadania przed zarządzaniem częściami zamiennymi. Do dysponowania na płaszczyźnie handlowej oferujemy całościowe wsparcie, aż po inicjowanie automatycznego procesu dla często używanych części. W rezultacie już po pół roku stan magazynu może zostać znacznie zredukowany, przy jednocześnie zwiększonej dostępności.

 

Elastyczne i otwarte

Nasze rozwiązania mogą zostać włączone do każdego systemu logistycznego, jako efektywny magazyn, w produkcji lub jako bufor wysyłkowy. Oprogramowanie Kardexu do zarządzania magazynem i urządzenia typu Pick-and-Place gwarantują ponadto bezpieczne zmagazynowanie i pobranie także w momentach najwyższych obciążeń.

 
OK