Przemysł artykułów konsumpcyjnych

„Push“ zamiast „pull“: przyszłość logistyki to szybkość

Cechą handlu jest intensywna konkurencja i silna koncentracja. Kto chce się przebić musi w pełni wykorzystać swój potencjał – szczególnie w logistyce.

Władza marek? W przemyśle artykułów konsumpcyjnych trwa ona – a mimo to nie chroni przed spadkiem cen. Konkurencja odbywa się poprzez cenę, dyskusja o marżach jest głównym tematem. Konsumenci życzą sobie co prawda coraz lepszych produktów, ich coraz większej różnorodności, lepszego serwisu. Wszystko to jednak po tej samej lub niższej cenie.


Ze słabości zrób siłę

Co dla jednych jest przeszkodą, dla innych jest szansą.


Jeżeli uda się stworzyć finansowe rezerwy, to firma powinna rosnąć i jak najszybciej wprowadzić na rynek nowe produkty. Akurat tutaj działają rozwiązania logistyczne Kardexu: dzięki inteligentnemu ukierunkowaniu struktur produkcyjnych i logistycznych zwiększamy wydajność czynności roboczych, wzmacniamy Państwa pozycję i pomagamy w reagowaniu na wymogi rynku. Stosujemy przy tym inhouse i inbound – od dostawców do poszczególnych stanowisk roboczych.

RFID, CPFR? Jasne!

W końcu chodzi o jedno: by we właściwym czasie i na właściwym miejscu zaoferować właściwy produkt. W ilości, na którą jest zapotrzebowanie. Również tutaj może pomóc Kardex. Na przykład wtedy, gdy trzeba będzie przekształcić liniowe łańcuchy dostawcze na wydajne, elastyczne i zorientowane na zapotrzebowanie sieci logistyczne. Lub jeśli zwiększycie Państwo dokładność swoich prognoz i będziecie chcieli zoptymalizować dostępność produktu w punktach sprzedaży. Bo przecież przyszłość można najlepiej przepowiedzieć wtedy, gdy sami ją kształtujemy.

Otwarci na nowe wyzwania

Rozwiązania Kardexu mogą zostać włączone do każdego systemu logistycznego, jako efektywny magazyn, w produkcji lub jako bufor wysyłkowy. Oprogramowanie Kardexu do zarządzania magazynem i urządzenia typu Pick-and-Place gwarantują ponadto bezpieczne zmagazynowanie i pobranie także w momentach najwyższych obciążeń.

Zapewniamy Państwu przyszłość

Kto chce się utrzymać na rynku, musi jak najekonomiczniej wykorzystać swoje możliwości i zasoby magazynowe. Właśnie tutaj współpraca z Kardexem przyniesie Państwu decydujące korzyści: intralogistyka udostępnia większy potencjał oszczędności i racjionalizacji niż inne działy! Maksymalna dyspozycyjność przy najniższych z możliwych kosztach transportu i składowania jest dla nas najważniejszą myślą przewodnią: opracowujemy kompletne rozwiązania systemowe. Korzyścią dla Państwa jest nie tylko oszczędność powierzchni magazynowej i produkcyjnej, lecz także zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości procesów.
 
OK