Przemysł chemiczny

Wszystko jasne: formuła zwiększenia bezpieczeństwa

Dobrze wiedzieć, że nasze mocne rozwiązania logistyczne pozwolą Państwu nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo procesów i zaoszczędzić cenną przestrzeń, lecz zwiększają również szybkość na rynku.

Bezpieczeństwo procesu ma w przemyśle chemicznym najwyższy priorytet. Dlatego też zajęliśmy się różnymi tematami związanymi z bezpieczeństwem procesów i zarządzania materiałami niebezpiecznymi, aż po nowe uregulowania w polityce dotyczącej chemikaliów, np. REACH – i oferujemy wydajne rozwiązania odnośnie do walidacji, śledzenia i monitorowania partii. nasi specjaliści mają ponadto bogate doświadczenie z wymogami branżowymi, jak materiały niebezpieczne, dystrybucja zgodnie z ADR, składowanie według klas VCI lub duże opakowania. Do naszej praktyki codziennej należą też warunki specjalne, jak np. składowanie w kontrolowanej atmosferze i w czystości.

 

 

Dynamika dla sukcesu

Kto chce sprostać konkurencji musi jak najszybciej przełożyć trendy na rynku i wyniki badań naukowych na innowacje, korzystać z nowych technologii i optymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Przyczyny dla zwiększonej potrzeby działania mogą być różne: gwałtowne skrócenie czasów na nowe opracowania, rosnąca presja na koszty, postępująca globalizacja. Poza tym, ze względu na rosnącą dojrzałość wielu rynków, cechy różnicujące nie są dotrzymywane nawet przez chemię specjalną. Handel stawia wciąż nowe wymagania wobec technologii procesów. W opracowaniu, produkcji, komisjonowaniu i dystrybucji konieczna jest więc maksymalna dynamika. Tu znajdują zastosowanie rozwiązania logistyczne Kardexu: odnośnie do prowadzenia zapasów środków opakowaniowych, kontenerów i materiałów, przygotowania produkcji czy też administracji receptur – na pierwszym planie znajduje się optymalizacja i przyspieszenie oprogramowania sterującego przebiegiem pracy.

 

 

Nowe drogi, nowe możliwości

Także w przemyśle chemicznym zmieniają się kanały zbytu – w formie dystrybutorów i e-biznesu. Korzystajcie Państwo z naszych bogatych doświadczeń z koncepcjami wytwarzania i wysyłki, wykorzystując otwierające się potencjały.

 

Elastyczni i otwarci

Nasze rozwiązania mogą zostać włączone do każdego systemu logistycznego, jako efektywny magazyn, w produkcji lub jako bufor wysyłkowy. Oprogramowanie Kardexu do zarządzania magazynem i urządzenia typu Pick-and-Place gwarantują ponadto bezpieczne zmagazynowanie i pobranie także w momentach najwyższych obciążeń.

 
OK