Postanowienia o ochronie danych

 

Kardex AG poważnie raktuje ochronę danych, także transparentność jest dla nas ważna. W związku z tym chcemy poniżej wyjaśnić, jakie informacje są rejestrowane podczas odwiedzania naszej strony internetowej i jak te informacje są wykorzystywane.

Kiedy ktoś odwiedza naszą stronę, to ze względu na bezpieczeństwo systemu nasz serwer sieci tymczasowo notuje nazwę domeny lub adres IP pytającego komputera oraz datę kontaktu, zapytanie klienta o plik (nazwa pliku i URL), kod odpowiedzi HTTP i stronę internetową, z której Pan/i nas odwiedza oraz wielkość plików przesłanych w ramach połączenia. Po części zapisujemy na Pana/i komputerze informacje w formie tzw. „cookies“, aby zoptymalizować naszą stronę według Pana/i gustu. Nie rejestrujemy dalszych danych osobowych, jak nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy chyba, że poda Pan/i te dane dobrowolnie, np. zamawiając nasz newsletter.Danych osobowych naszych gości używamy zasadniczo tylko do technicznej opieki i ulepszenia naszej strony internetowej oraz spełniania Pana/i życzeń i próśb. Przetwarzanie i wykorzystanie Pana/i danych w celach doradztwa, reklamy i badania rynku może nastąpić wyłącznie za Pana/i specjalną zgodą.