Smartpick 5200

Rozwiązanie do zarządzania i przetwarzania pobierania zamówień, stworzone specjalnie na potrzeby przemysłu elektrycznego I elektronicznego

Smartpick 5200 - The solution for management and processing of picking orders, tailored to the needs of the electrics / electronics industry

Smartpick 5200 to rozwiązanie do zarządzania I procesowania kompletacji zamówień – specjalnie zaprojektowane na potrzeby przemysłu elektrycznego i elektronicznego. Szczególną wagę przywiązano do kwestii przechowywania komponentów SMD. Przykładowo, podczas odkładania rejestrowany jest ładunek numer seryjny, a następnie jest on określany podczas pobierania z magazynu.  Dlatego błędy w kompletacji nie są możliwe!

Zwiększ swoją wydajność!

 • Strategie „multiple picking”: nie jest istotne, czy operator używa wydrukowanych, zoptymalizowanych list , czy też zintegrowanych, automatycznych systemów sygnalizacji świetlnej. Smartpick 5200 zwiększa wydajność dzięki zastosowaniu strategii „batch picking” i „multi order picking”.
 • Zwiększona dokładność: od tworzenia zoptymalizowanych list pobierania do weryfikacji kodów kreskowych i systemów „pick-to-light” i „put-to-light”; zwiększ dokładność pobrań do 99% ze Smartpick 5200!

 

Popraw swoją elastyczność!

 • Modułowa struktura: poszerz swój Smartpick 5200 o dodatkowe moduły w dowolnej chwili!

 

Zredukuj koszty!

 • Redukcja stanów magazynowych: z pomocą opcji do śledzenia poziomów zapasów i rzeczywistego czasu ich schodzenia z magazynu, unika się gromadzenia zapasów, które niepotrzebnie zajmują miejsce w regałach.
 • Maksymalizacja przestrzeni magazynowej: optymalne zaaranżowanie przestrzeni magazynowej sprawia, że jesteś w stanie wykorzystać każdy centymetr kwadratowy dostępnej powierzchni.

 

Najważniejsze cechy:

 • Tworzenie, edytowanie i zarządzanie odkładaniem i pobieraniem artykułów
 • Import danych o towarach (w kontrolowanych przedziałach czasowych)
 • Import danych o zamówieniu (w kontrolowanych przedziałach czasowych dla odkładania i pobierania)
 • Eksport danych o zamówieniu (w kontrolowanych przedziałach czasowych, dane historyczne)
 • Zarządzanie zapasami materiałów
 • Kategoryzacja artykułów za pomocą rodzin artykułów
 • Możliwość przypisania dokumentów oraz obrazów do artykułu
 • Możliwość wyświetlania obrazu/zdjęcia artykułu z proponowanym miejscem odkładczym
 • Zarządzanie powierzchnią do składowania
 • Rejestracja procesów pobierania i odkładania
 • Rejestracja korekt zapasów
 • Pozaplanowe/ręczne odkładanie i pobieranie z magazynu
 • Proste raportowanie za pomocą predefiniowanych list oraz raportów
 • Wygodne zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • Specjalna obsługa komponentów SMD
 • Pełne pobieranie zapasów z powierzchni do składowania na linię produkcyjną
  • Dostępność kilku linii produkcyjnych
  • Możliwość transferu z jednej linii produkcyjnej na drugą (dostęp do pobranych już materiałów)
  • Automatyczne generowanie zamówienia zwrotnego przy różnicy w ilości
  • Korekta różnicy w ilości w zamówieniu zwrotnym, jeśli towary są następnie przekazywane na linię produkcyjną
  • Podczas odkładania system optymalizuje procesy stosując w najwyższym możliwym stopniu składowanie materiałów tego samego rodzaju wspólnie na tej samej półce, w przypadku składowania w wielu obszarach

 • Zarządzanie ładunkiem i/lub numerem seryjnym
  • Rejestracja ładunku/numeru seryjnego podczas odkładania; określanie ładunku/numeru seryjnego podczas pobierania z magazynu

 • Dla każdego ruchu w ramach magazynu, oprócz dodatkowych danych zamówienia i artykułu (np. numeru zamówienia czy ilości), zapisywany jest w historii także numer ładunku
 • Zarządzanie centrum kosztów podczas pobierania z magazynu
 • Monitoring minimalnego stanu zapasów
Podstawowe zalety
 • Specjalna obsługa komponentów SMD
 • Zintegrowane wskaźniki optyczne
 • Struktura modułowa
 • Redukcja stanów magazynowych
 • Maksymalizacja przestrzeni magazynowej
   
  OK