Smartpick 6000

Rozwiązanie do zarządzania i przetwarzania pobierania zamówień

Smartpick 6000 - The solution for management and processing of picking orders

Smartpick 6000

to rozwiązanie, które wspiera różne strategie pobierania zamówień.

„Multi-Order-Picking”

(kompletacja typu „batch”) to zestawienie kilku zamówień w jedną partię po to, aby produkt, który ma się znaleźć w kilku zamówieniach, został pobrany tylko raz. 


Multi-User-Picking umożliwia jednoczesne pobieranie towarów przez kilku operatorów w tym samym czasie. Z pomocą systemów wskaźników świetlnych, operatorzy są nakierowywani na odpowiednie lokalizacje. Błędy w pobraniach zostają zredukowane w ten sposób do minimum.

Zwiększ swoją wydajność!

 • Strategie „multiple picking”: nie jest istotne, czy operator używa wydrukowanych, zoptymalizowanych list , czy też zintegrowanych, automatycznych systemów sygnalizacji świetlnej. Smartpick 6000 zwiększa wydajność dzięki zastosowaniu strategii „batch picking” i „multi order picking”.
 • Zwiększona dokładność: od tworzenia zoptymalizowanych list pobierania do weryfikacji kodów kreskowych i systemów „pick-to-light” i „put-to-light”; zwiększ dokładność pobrań do 99% ze Smartpick 6000!

 

Popraw swoją elastyczność!

 • Modułowa struktura: poszerz swój Smartpick 6000 o dodatkowe moduły w dowolnej chwili!

 

Zredukuj koszty!

 • Redukcja stanów magazynowych: z pomocą opcji do śledzenia poziomów zapasów i rzeczywistego czasu ich schodzenia z magazynu, unika się gromadzenia zapasów, które niepotrzebnie zajmują miejsce w regałach.
 • Maksymalizacja przestrzeni magazynowej: optymalne zaaranżowanie przestrzeni magazynowej sprawia, że jesteś w stanie wykorzystać każdy centymetr kwadratowy dostępnej powierzchni.

 

Najważniejsze cechy:

 • Tworzenie, edytowanie i zarządzanie odkładaniem i pobieraniem artykułów
 • Łączenie kilku zamówień tej samej kategorii w jedną partię
 • Możliwość automatycznego tworzenia partii
 • Możliwość ustawienia różnych strategii tworzenia partii
 • Obsługa sygnalizacji świetlnej KBS
 • Przydzielanie indywidualnych zamówień w partii do modułu KBS lub skrzynki zamówień
 • Możliwość przetwarzania partii wspólnie przez kilku operatorów (rozróżnienie pobrań za pomocą przydziału kolorów na etapie potwierdzania)
 • Import danych o towarach (w kontrolowanych przedziałach czasowych)
 • Import danych o zamówieniu (w kontrolowanych przedziałach czasowych dla odkładania i pobierania)
 • Eksport danych o zamówieniu (w kontrolowanych przedziałach czasowych, dane historyczne)
 • Eksport potwierdzonych elementów zamówienia  (historia/dziennik rezerwacji)
 • Zarządzanie zapasami materiałów
 • Kategoryzacja artykułów za pomocą rodzin artykułów
 • Zarządzanie powierzchnią do składowania
 • Możliwość wyświetlania obrazu/zdjęcia artykułu z proponowanym miejscem odkładczym
 • Możliwość przypisania dokumentów oraz obrazów do artykułu
 • Proste raportowanie za pomocą predefiniowanych list oraz raportów
 • Wygodne zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • Rejestracja procesów pobierania i odkładania
 • Rejestracja korekt zapasów
 • Pozaplanowe/ręczne odkładanie i pobieranie z magazynu
Podstawowe zalety
 • Multi-Order-Picking (kompletacja typu “batch”)
 • Multi-User-Picking
 • Zintegrowane wskaźniki optyczne
 • Struktura modułowa
 • Redukcja stanów magazynowych
 • Maksymalizacja przestrzeni magazynowej
 
OK