Intermat- obsługa bębnów kablowych

Bezpieczna wewnątrzzakładowa logistyka bębnów kablowych

Safe cable reel intralogistics

Bębny kablowe i inne ciężkie przedmioty o okrągłym kształcie muszą być magazynowane w bezpieczny sposób, nie mogą zajmować zbyt dużo miejsca i powinny być łatwo dostępne. Karuzelowy system Intermat jest zprojektowany specjalnie do tego celu i może być zainstalowany w wnękach, wolnej przestrzeni lub jako T-mostowy paternoster. Ten model jest szczególnie przyjazny użytkownikowi i bezpieczny.


Towary są przechowywane i łatwo dostępne za pomocą wózka do załadunku. Ponadto segmentowe rolety zapewniają ochronę przed nieautoryzowanym dostępem lub mogą służyć jako drzwi dostępowe.

Pobranie prospektu
Kardex Remstar by Intertex Brochure
 
OK