Towermat -obsługa towarów o nadmiernej długości

Rozwiązanie obsługi towarów o nadmiernej długości, oszczędne dla przestrzeni

Space-saving solutions for long goods

Przy magazynowaniu towarów o nadmiernej długości ważna jest optymalizacja obsługi. Towary takie jak: rury, pręty stalowe i podobne osiągające maksymalną długość 10.000 mm mogą być magazynowane w efektywny sposób a transport może być zautomatyzowany. Możliwość magazynowania do obciążenia 5,000 kg, niewielka powierzchnia i wielka gęstość  magazynowania to imponujące cechy tego rozwiązania. System windowy jest bardzo elastyczny i można go łatwo przystosować do wymagań klienta- jako przykład można podać możliwość bezpośredniego połączenia z piłą.

Pobranie prospektu
Kardex Remstar by Intertex Brochure
 
OK