Usługi dotyczące dokumentów

Profesjonalne świadczenia na żądanie

Usługi w zakresie dokumentów oferuje w sposób profesjonalny i efektywny możliwość krótkoterminowego zażądania szeregu naszych świadczeń. Świadczenia naszego zespołu i ścisła opieka sprawią, że będziecie Państwo mogli szybko reagować na zmienne wymogi zewnętrzne.


Nasze świadczenia obejmują:

  • Dokumentację trwających czynności i procesów
  • Zalecenia dotyczące zoptymalizowanych procesów indeksacji plików, kodów barwnych oraz sprzętu i oprogramowania
  • Opracowanie systemu administracji dokumentów łącznie z przesyłaniem danych, śledzeniem terminów przechowywania i kontrolowanym niszczeniem danych
  • Realizację wszelkich zaleceń łącznie z nabyciem sprzętu, udostępnieniem materiałów biurowych, nowymi napisami, tworzeniem baz danych, transferem danych i migrację do nowego otoczenia programów
  • Organizację biura, przeprowadzki biur, sporządzanie planów, realizację i konsolidaję
  • Ofertę siły roboczej, opakowań, magazynowania „off-site“ i transportu
 
OK