Komponenty

Przydatne komponenty najwyższej jakości

W pełni wykorzystując dostępną wysokość pomieszczenia i oferując przechowywanie towarów w 25-milimetrowych odstępach, Shuttle XP gwarantuje maksymalną pojemność na minimalnej powierzchni. Każda pojedyncza półka skanowana jest za pomocą technologii Optiflex, jak również elektronicznego pomiaru wysokości w celu ułatwienia wysoce gęstego magazynowania.
 
Technologia ta umożliwia przechowywanie przedmiotów na różnych wysokościach - od najmniejszej śrubki po pudło lub paletę - w wydajny sposób w jednej jednostce. Każda jednostka wyposażona jest w różne urządzenia bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo personelowi obsługującemu i składującemu towary. Między innymi, zapewniamy drzwi w każdym otworze dostępowym i kurtynę świetlną bezpieczeństwa, która umieszczona jest bezpośrednio przed otworem dostępowym i monitoruje całą przestrzeń roboczą.

 

 

 

 

Wyciąg

 

Components - Extractor

Wyciąg transportuje potrzebną półkę bezpośrednio do otworu dostępowego, bądź z powrotem do wolnej przestrzeni składowania w jednostce z wysoką prędkością i po naciśnięciu przycisku lub zeskanowaniu kodu kreskowego.

 

Drzwi regału

 

Components - Shutter doors

Każda jednostka standardowo wyposażona jest w drzwi, aby chronić pracowników, maszyny i przechowywane towary, jak również obniżyć emisję hałasu i zmniejszyć przeciągi.

 

Profile w kształcie litery-L w otworze dostępowym

 

Components - L-profiles in the access opening

Boczne ściany otworu dostępowego wyposażone są w profile w kształcie litery-L, dzięki czemu w otworze dostępowym można ustawić kilka półek (obsługa z podwójnym dostępem). Dodatkowo, stanowisko pracy może zostać indywidualnie dostosowane do wzrostu operatora.

 

Bariera świetlna bezpieczeństwa

 

Components - Safety light barrier

Gdy aktywowana zostaje bariera świetlna bezpieczeństwa bezpośrednio przed otworem dostępowym, cały ruch w jednostce zostaje natychmiast zatrzymany

Obszary zastosowań:
  • Kompletowanie zamówień
  • Kompletowanie partii
  • Konsolidacja
  • Sortowanie
  • Uzupełnianie
Pobranie prospektu
 
OK