Obsługa palet z wykorzystaniem Shuttle XP 1000

Efektywne składowanie i pobieranie całych palet

Pallet handling

Shuttle XP 1000 może obsługiwać do dwóch palet umieszczonych obok siebie, wykorzystując nowo zaprojektowane półki. Euro palety są umieszczane w ręcznie lub automatycznie obsługiwanym urządzeniu do wyciągania półek, na których znajdują się palety, przy pomocy wózka widłowego lub paletowgo, co umożliwia ich składowanie w całości. Palety zajmują mniej miejsca, ponieważ mogą być składowae do wysokości do 20 m. Ponadto, dostęp do składowanych towarów jest szybszy, gdyż nie jest już konieczne czasochłonne ładowanie i rozładowywanie palet. Dodatkowe pozytywne rezultaty osiągane są w zakresie zarządzania czasem i zdrowia pracownika, ze względu na odlegość pokonywaną przez personel, poprawiając jednocześnie ergonomię w miejscu pracy.

 

Zalety w skrócie:

  • Obniżenie koszów przez zredukowanie powierzchni magazynowej
  • Zwiększona wydajność wynikająca z szybszego dostępu do składowanych towarów
  • Oszczędność czasu poprzez zmiejszenie odległości przebytej przez pracowników
  • Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracowików
 
OK