Kardex Remstar Shuttle XPmultiple

Optymalne rozwiązanie do ciasnych przestrzeni

Shuttle XPmultiple jest idealnym rozwiązaniem do budynków, w których instalacja kilku osobnych systemów obok siebie nie jest możliwa. Zamiast tego, oferuje przechowywanie sposobem windowym, w którego skład wchodzi do czterech systemów modułowych wysokiego składowania, umieszczonych jeden za drugim. Półki transportowane są tam i z powrotem, od tylnego do przedniego modułu za pomocą wydajnych i precyzyjnych jednostek transferowych, które dostarczają potrzebne towary do pozycji centralnej. Sprawia to, że możliwe jest optymalne wykorzystanie nawet głębokich i wąskich przestrzeni, minimalizując jednocześnie wymaganą do przebycia odległość poprzez redukcję ilości otworów dostępowych do jednego.

ShuttleXPMultiple
Zalety w skrócie:

Poza standardowymi korzyściami oferowanymi przez Shuttle XP, system Shuttle XPmultiple zapewnia:

  • Zwiększoną pojemność składowania
  • Równoległe wykonywanie prac w czasie wstępnej kompletacji zamówienia: operator pracuje na jednej półce, podczas gdy obok towary ustawiane są w kolejce
  • Rozwiązanie dla budynków z trudno dostępnymi narożnikami i wgłębieniami, które wymagają systemu wykorzystującego głębokość pomieszczenia (np. magazyn buforowy na produkcji)
  • Mniejszy obszar ruchu/wybierania
Pobranie prospektu
 
OK