Wydajna i dokładna kompletacja zamówień

Podstawowe zasady zarządzania towarami wolnorotującymi

Efektywne zarządzanie towarami wolnorotującymi zależy od szybkiego dostępu do tych artykułów. Ponadto, przestrzeń, na której przechowywany jest szeroki asortyment produktów, musi być możliwie jak najmniejsza. Kardex Remstar ma na to sposób. Dzięki wysokiej wydajności kompletacji zamówień, Kardex Remstar LR 35 jest idealnym rozwiązaniem dla bardzo gęstego magazynowania i pobierania towarów wolnorotujących.


TKardex Remstar LR 35 jest idealny dla średnich przedsiębiorstw i hurtowni z kompleksowym całodobowym serwisem i dostawą, ponieważ wysoka wydajność kompletacji zamówień (do 500 linii zamówień na stanowisko kompletacji w ciągu godziny) oznacza krótszy czas przetwarzania zamówień w przypadku szerokiej gamy wolnorotujących towarów. Bezpośrednia dostawa towarów do stanowiska pracy skraca czas oczekiwania i odległości, jakie pokonuje personel, co umożliwia również zmniejszenie liczby pracowników. Kolejnym czynnikiem podnoszącym wydajność jest zastosowanie metody kompletacji wielu zamówień jednocześnie (batch picking).


Dzięki temu innowacyjnemu systemowi można efektywnie zarządzać magazynowaniem i pobieraniem towarów wolnorotujących i jednocześnie ograniczać zatrudnienie.

 
OK