Komponenty

Najwyższe standardy

Wertykalny moduł buforowy może być wyposażony w różnego typu okna dostępu i stanowiska kompletacji. Zmienna konfiguracja zapewnia maksymalną elastyczność i umożliwia optymalne dostosowanie urządzenia do panujących warunków. Na czołowej lub którejś z bocznych ścian urządzenia można zamontować do czterech okien dostępu.

 

Stanowisko kompletacji

 

Components - Picking station

Stół obrotowy jest zasadniczym elementem stanowiska kompletacji. Łatwość obsługi i ergonomię pracy zapewnia nachylenie stołu pod kątem 20°.

Gdy operator kompletuje zamówienie,
urządzenie przygotowuje kolejną tacę lub pojemnik, który jest odstawiany na tylną półkę stołu obrotowego.
W momencie gdy operator zakończy
kompletację jednego zamówienia, stół
obraca się o 180° podając kolejny
pojemnik gotowy do kompletacji.

 

Pojedyncze okno dostępu

 

Pojedyncze okno dostępowe zapewnia kontrolowany dostęp do poszczególnych pojemników zawierających cenne narzędzia i wyposażenie oraz umożliwia administrowanie użytkowników.

 

Podłączenie przenośnika

 

Wertykalny moduł buforowy może być łatwo połączony z istniejącym systemem przenośników zapewniając jednocześnie możliwość ręcznego wkładania i wyjmowania materiałów oraz ich transferu poprzez  zautomatyzowany system przekazujący je bezpośrednio do głównego strumienia przepływu materiałów.  Przenośnik może być zamontowany na czołowej lub którejś z bocznych ścian urządzenia. Podłączenie przenośnika zaprojektowano tak, aby umożliwić ciągłe napełnianie i wyjmowanie całych pojemników, co dodatkowo zwiększa wydajność kompletacji zamówień.

 
OK