Wydaje pobieranie małych części

Wiele mocnych argumentów

Vertical Buffer Module - Many good arguments
1.

Bardziej efektywna kompletacja zamówień
 

 • Praktycznie zero błędów podczas kompletaKardex Remstar LR 35cji dzięki kontrolowanemu dostępowi do jednego pojemnika na raz
 • Precyzyjna, prosta i szybka kompletacja zamówień z wykorzystaniem systemów Pick-to-Light
 • No searching for storage locations, speeding up the order picking process even further
 • Brak konieczności szukania lokalizacji magazynowych, co jeszcze bardziej przyspiesza proces kompletacji zamówień

 

2.

Oszczędność energii
 

 • Zużycie jednej trzeciej energii w porównaniu do innych podobnych systemów
 • Brak potrzeby odzyskiwania energii

 

3.

Szybki dostęp do zasobów
 

 • Krótkie odległości do pokonania dzięki dostępowi do magazynu poprzez okno dostępu
 • Krótkie czasy kompletacji w jednostkach niezależnie od wielkości

 

4.

Elastyczne możliwości przechowywania towarów
 

 • Możliwość dowolnego zestawiania ze sobą pojemników różnego typu
 • Różnorodność magazynowanych produktów i duża pojemność składu w połączeniu z szybkim czasem dostępu i dużą gęstością magazynowania.

 

5.

Wygodne pobieranie
 

 • Ergonomicznie zaprojektowane stanowiska kompletacji

 

6.

Łatwa integracja
 

 • Dzięki modułowej konstrukcji i możliwości skalowania, wertykalny moduł buforowy można idealnie dostosować do procesu i dostępnej przestrzeni
 • Szybka instalacja i krótki czas dostawy
 
OK