Różnorodność rozwiązań

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Serii wertykalnych modułów buforowych towarzyszy szeroka gama opcjonalnych dodatków, które zapewniają największą elastyczność magazynowania. Dzięki modułowej konstrukcji, większość komponentów można zintegrować przed lub po instalacji. Oznacza to, że system może być precyzyjnie skonfigurowany, aby sprostać najbardziej zróżnicowanym potrzebom.

 

Okna dostępu

 

Various access openings and picking stations

W przypadku wertykalnego modułu buforowego dostępne są różne opcje okien dostępu i stanowisk kompletacji. W ścianie czołowej i w ścianach bocznych można zainstalować nawet 4 stanowiska. W jednym urządzeniu można zastosować różne typy okien.

 

Wskaźnik LED

 

Wskaźnik LED służy do niezawodnej identyfikacji lokalizacji pobrania i odkładania na stanowiskach kompletacji. Jest to stałe źródło światła LED o dużej mocy, które generuje wiązkę światła padającą bezpośrednio na miejsce pobrania/odłożenia pojemnika/tacy. Światło jest kierowane w odpowiedni punkt za pomocą sterowanego lustra. Każda zdefiniowana lokalizacja jest wskazywana bezpośrednio bez potrzeby wykonywania dodatkowych ustawień. Lokalizacja pobrania jest wyraźnie podświetlona, dzięki czemu operator identyfikuje ją z łatwością.

 

Wskaźnik pozycji

 

Wskaźnik na wyświetlaczu w panelu sterowania pomaga operatorowi w identyfikacji miejsca przechowywania w pojemniku lub na tacy. Wyszukiwanie żądanego artykułu nie jest już tak czasochłonne. Wskaźnik pozycji szybko i niezawodnie kieruje operatora we właściwe miejsce.

 

Oświetlenie LED

 

LED lighting

Zewnętrzne oświetlenie LED wbudowane w zadaszenie nad oknem dostępu ułatwia pracę operatora, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Oświetlenie można włączać i wyłączać na panelu operatorskim.

 

Optyczne sygnalizowanie statusu

 

Optical status signals

Optyczne sygnalizowanie statusu pomaga operatorowi podczas kompletacji zamówień i składowania towarów. Wyszukiwanie żądanego artykułu lub lokalizacji nie jest już tak czasochłonne. Sygnały optyczne szybko i niezawodnie kierują operatora we właściwe miejsce.

 

Skaner kodów kreskowych

 

Access openings

Urządzenie może zostać opcjonalnie wyposażone w czytnik kodów kreskowych, który automatycznie skanuje kod z pojemnika. Kod jest wprowadzany do systemu za pomocą oprogramowania jednostki, a pojemnik odkładany na miejsce.

 

Skaner RFID

 

Fixed RFID scanner

Zamiast skanera kodów kreskowych można zastosować skaner RFID, który pełni te same funkcje.

 

Wersja ESD

 

ESD version

W celu ochrony przechowywanych towarów przed wyładowaniami elektrostatycznymi można zastosować zabezpieczenie ESD. Wertykalny moduł buforowy w wersji ESD musi być wyposażony w specjalne antystatyczne pojemniki/tace.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 

Fire protection

Aby spełnić wymagania klientów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, urządzenie może być wyposażone w osłony i otwory na zraszacze. Na obszarze wzmożonej ochrony przeciwpożarowej można zainstalować system gaszenia wodą lub gazem.

 

Różne wielkości pojemników i tac

 

Mixed storage

W jednym urządzeniu można przechowywać pojemniki i tace o różnych wielkościach (np. 600 x 400 mm, 640 x 440 mm lub 625 x 425 mm). Wymiary wewnętrzne tac to co najmniej 610 x 410 mm i wysokość od 40 do 75 mm. Służą do przechowywania mniejszych pojemników, kartonów lub drobnych części.

 

Automatyczne wykrywanie wysokości

 

Automatic height detection

Każde okno dostępu jest standardowo wyposażone w system kontroli wysokości ładunku. W urządzeniu można przechowywać towary o czterech różnych wysokościach.

 

Kontrola odstępów

 

Clearance control

Opcja ta ma na celu ochronę delikatnych i wartościowych ładunków oraz zmniejszenie ryzyka kolizji. Pionowe bariery świetlne monitorują wysokość ładunku na układnicy.  W przypadku wystąpienia błędu, maszyna nie uruchamia się lub jej praca zostaje przerwana, a błąd jest raportowany.

 

Przycisk potwierdzenia

 

Opcjonalnym elementem wyposażenia stanowiska kompletacji jest zewnętrzny przycisk potwierdzający. Operator może użyć go do potwierdzenia kompletacji lub pobierania. Przycisk potwierdzenia jest zintegrowany z oknem dostępowym/stanowiskiem kompletacji.

 

Dodatkowe gniazda i interfejsy

 

Extra socket and interfaces

Na życzenie możliwe jest również doposażenie stanowisk kompletacji w gniazda zewnętrzne i różne interfejsy (2x USB, 1x Ethernet).

 

 
OK