Communicator Pro

Rozwiązanie dla systemów ERP i warehouse-management

For ERP- and Warehouse Management Systems – Increasing performance and efficiency in your warehouse

Communicator Pro jest rozwiązaniem dla magazynów stosujących już system ERP lub WMS i chcących czerpać korzyści z osiągnięć naszych dynamicznych systemów magazynowych.Moduły:


Zarządzanie miejscem sterowane komputerem głównym – materiał, zapasy, strategie i wszelkie inne czynności magazynowe w związku z administrowaniem lokalizacji zarządzane są bezpośrednio z systemu głównego.

Automatyczny interfejs komputera głównego – jest to interfejs do wymiany danych z systemem głównym. Dane stałe materiału lub zlecenia mogą być wymieniane dwukierunkowo. Wymiana danych może się odbywać w formie tekstu standardowego (plik tekstowy ASCII), pliku CSV lub XML albo też przez tabele baz danych (ODBC) czy specyficzne interfejsy, jak SAP IDOCs i protokół BaaN. Połączenie z komputerem głównym może się odbywać przez internet.


Funkcje:


  • Synchronizacja stałych danych materiałowych z komputerem głównym
  • Synchronizacja zleceń
  • Reporting (eksport listy rezerwacji)
  • Zlecenia inwentaryzacji
  • Import list artykułów

 

 
OK