Serwis PODSTAWOWY

Serwis PODSTAWOWY stanowi pewną podstawę niezakłóconej i efektywnej pracy dynamicznych systemów magazynowych. Pakiet ten wykracza poza minimalne ustawowe wymogi.


Serwis PODSTAWOWY obejmuje:

Instalację i test – nasi wykwalifikowani technicy instalują systemy i integrują je z istniejącym otoczeniem. Szkolenie pracowników polega na szczegółowym instruktażu lub indywidualnych treningach.


Test bezpieczeństwa – bezpieczeństwo i niezawodność traktujemy poważnie. Regularnie sprawdzamy instalację w ramach ustawowych terminów, stosując specjalne przyrządy pomiarowe. W ten sposób nie tylko dbacie Państwo o bezpieczeństwo zakładu i pracowników, lecz zwiększacie także ekonomiczność magazynu.

Pobranie prospektu
 
OK